Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi (nöroşirurji) Bölümü'nde, beyin, omurga ve omurilik ve periferik sinir hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetleri nöroşirurji uzmanlarınca sunulmaktadır.

AĞRI TEDAVİSİ -AĞRI TÜRLERİ - TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağrı sistemi, kısa süreli ya da akut ve uzun süreli ,kronik olarak iki biçimde ele alınabilir.

Akut ağrı,
genelde bir uyarı sistemi olarak çalışır. Ağrı, size vücudunuzun biryerinde bir bozukluk olduğunu, tıbbi bir bakım gerektirdiğini ve bu bozuk bölgenin daha fazla tahrik olmaması için o yaranın iyileşmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Akut ağrı, genellikle bir darbe veyahut hastalıkla birlikte başlar. Örneğin; bir yanık, kırık, böbrek taşı gibi nedenlerle vücut ağrılı uyaranlara karşı açık hale gelir. Bu ağrı uyaranı beyine kadar ulaştığında ağrıyı algılamış olur.

Akut ağrı, bir alarmdır. Yani hastanın hekime başvurmasında rol oynayan önemli bir alarm olarak karşımıza çıkar.

Kronik ağrı,
aslında basit bir bulgu değil başlı başına bir hastalıktır. Birçok bel ağrılarında, başağrılarında ve diğer uzun süreli ağrılarda hastanın hekime başvurmasına neden olan temel sebep ağrıdır.

Ağrının basit bir bulgu olarak değil, bir hastalık olarak ele alınmasıyla birlikte son 30 yıl içerisinde tıpta önemli gelişmeler olmuştur. Ağrının mekanizması, çeşitli bölgelerin ağrılarının nasıl meydana geldiğinin anlaşılması hücre seviyesinde hatta hatta gen seviyesinde ağrı mekanizması ile ilgili çok önemli adımlar atılmıştır.

Artık, ağrının vücutta nasıl meydana geldiği çok daha belirgin bir biçimde ortaya konabilmekte bununla birlikte çeşitli yöntemlerin de uygulanması mümkün olabilmektedir. Tıptaki ağrı konusunda gelişmeler sonucunda artık ağrı, yeni bir bilim dalının Algolojinin konusu haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkelerinde kurulan Algoloji Bilim Dalları ve laboratuarlar ağrı ile ilgili araştırmaları sürdürmenin yanısıra hastaların ağrılarını dindirmeye çalışmaktadırlar. Ağrı elbette ki tek başına bir tıp dalının konusu değildir. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Omurga cerrahisi.Beyin cerrahisi, Romatoloji gibi birçok tıp dalı, ağrılı hastalarla uğraşmaktadır.

AĞRI TÜRLERİ

Baş Ağrıları

Boyun Ağrıları

Omuz - Kol Ağrıları

Bel Ağrıları

Nöropatik Ağrı ve Nevraljiler

Kanser Ağrıları

Romatizmal Ağrılar

Göğüs Ağrıları

Karın Ağrıları

Alt Karın Bölgesi Ağrıları